ÖVNINGSSYSTEM - SIMFIRE -

Ett mycket bra komplement till vanliga släckar-övningar!

Stora fördelar:
-Öva de praktiska momenten inomhus, i din rätta miljö. Rent, realistiskt och säkert.
-Mycket snabbt och flexibelt. Gör det roligt att öva praktiskt handhavande av släckare!
-Lägg enkelt till praktisk träning vid teorikurser, både i mycket stora eller små grupper.

5 exempel på användningsområden:
1: Sjukhus / vårdcentraler
2: Skolor / barnomsorg
3: Företagsförlagda utbildningar
4: Hem och fritid
5: Ålderdomshem / vårdboenden

SIMFIRE-systemet används för att lära ut och öva praktiskt handhavande av handbrandsläckare. SIMFIRE kan också användas för utvärdering av brandrutiner då personalen får agera som om det brinner utan de risker som riktig eld medför. Alla SIMFIRE simulatorer är avsedda för inomhusbruk. Realistiskt, enkelt att använda och arrangera.

När det brinner så är det vad du GÖR som i de allra flesta fall kommer att få en helt avgörande betydelse i brandförloppet! Tidig upptäckt och ett tidigt effektivt ingripande är ett måste för att framgångsrikt släcka en brand. -När övade du praktiskt sist?

Öva inne, spara tid och få praktik i den rätta miljö där man bor och arbetar. SIMFIRE är enkelt att arrangera och passar alla moderna företag och organisationer.

SIMFIRE - ENKELT & EFFEKTIVT !